Hem Tjänster Kontakt
Kabel-/fiberförläggning Järnvägsarbeten Maskinpark

Fiberförläggning efter väg

Fiber och stadsnätet

Arbetet med fiber är ett krävande arbete i stads och bymiljö. Vi har bredden och kompetensen för att utföra avancerade arbeten i tätort samt efter de kraven regelverken har på denna typ av arbeten.

 

 

Förläggning av kabel efter väg

Kabelförläggning

Med rätt utrustning och kompetent personal utför vi kostnadseffektiva förläggningar oberoende arbetsförhållanden.

Vår långa erfarenhet av att förlägga kabelvägar har gjort oss till en naturlig samarbetspartner i många projekt.

 

Vi arbetar nationellt/internationellt med hjärtat i Orsa, Dalarna

GrävKåhlen AB

Moravägen 4

794 34 Orsa

0250-41037

info@gravkahlen.se

Copyright 2013