Hoppa till innehåll

Kvalité

Gräv Kåhlen strävar efter att utföra arbeten av bästa kvalitet med nöjda kunder och så att ett framtida förtroende finns för oss.

Våra arbetare skall arbeta noggrant, systematiskt och utföra yrkesskickliga utföranden.

Gräv Kåhlen utför alltid sina jobb i enlighet med de lagar, kontraktskrav och förordningar som gäller.

Vår personal utbildas kontinuerligt. Varje anställd ska visa ett personligt engagemang i att utföra efter bästa omdöme och kvalité. Vi strävar efter att våra anställda ständigt skall utföra arbeten efter bästa arbetssätt med den kompetens som krävs.

Gräv Kåhlen strävar efter ett rykte som en effektiv, eftertraktad och prisvärd maskinentreprenör. Vår maskinpark håller EU-standard.


Miljö

Gräv Kåhlens mål är att arbetet skall utföras så att det bidrar till en långsiktig och hållbar verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning.

Miljöfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi jobbar aktivt med att förbättra oss och lämna så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi ser en bra miljö som en utav förutsättningarna för att vi skall kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.

Alla anställda ges möjlighet att påverka vårt arbete för en god miljö. Våra medarbetare skall arbeta målmedvetet med att minska materialförbrukningen genom ökad återvinning, minskad kassation och genom ett ökat ekologiskt tänkande/användande av våra resurser. Det är viktigt för oss att välja energikällor med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Våra medarbetare skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för miljön och arbeta förebyggande för negativa effekter på miljön, samt vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot miljön.

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.